STICHTING UIT DE BOCHT

Over ons

Stichting Uit De Bocht heeft ten doel:

a.het bevorderen, initiëren, ondersteunen, realiseren van activiteiten en evenementen op het
gebied van cultuur in de breedste zin van het woord;

b.de stichting wil zich inzetten voor versterking van de sociale samenhang tussen buurtbewoners en
het bevorderen van contacten onderling, alsmede het verbeteren van de sociale sfeer binnen de
regio Zaanstad e.o. Dit in de breedste zin van het woord

De stichting probeert dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van (sociale) regio gerichte evenementen en activiteiten. Hiervoor wil zij ook samenwerken met andere organisaties die zich inzetten voor één of meerdere facetten van de culturele sector, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Mariëtte Peters Fleur
Secretaris: Fons Wegman
Penningmeester: Harrie Luyt

 

De contactgegevens van de Stichting uit de Bocht:
Gotlandpier 5, 1506BP Zaandam
Email : Kunstuitdebocht@gmail.com